FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER
Kvinna till kvinna
“ Varför utesluts halva befolkningen från beslut kring fred och konflikt? Kan en individ fungera som demokratisk medborgare utan makt över sin egen kropp? Vad har mötesplatser med fred att göra? Vad är egentligen säkerhet? ”
[FIVE DEFENDERS]
Kvinna till Kvinna är en organisation som jobbar för kvinnors rättigheter i krigsdrabbade områden. Det handlar om att skapa säkerhet i en miljö där det råder både förtal och våld. Demokrati kräver medborgarnas engagemang och ska i sin tur säkerställa att allas rättigheter respekteras. Den vilar på att de som har makten att ta beslut om människors liv och samhället har förankring hos majoriteten av dess medborgare och representerar dem.
HEM
OM OSS
SHOP
#KVINNATILLKVINNA
KONTAKTA OSS